trong khi PS phải quắn đít lên làm đủ trò để giữ vị thế

Thư Giãn Express – Bản Tin Cuối Ngày [Gku] Xbox Series X.

Thảo luận trong ”Thư Giãn Express – Bản Tin Cuối Ngày” bắt đầu bởi Nô còn trinh

10/9/20 lúc 15:05.
< Trước 1 2 3 kylanbac91 Quản lĩnh. Tham gia ngày: 13/1/06 Bài viết: 2,078 Nơi ở: Omega Dungeon Sony với MS mục tiêu khác nhau.

Với MS thì xbox nó chỉ là một platform để kéo dài windows

thế nên giờ rất nhiều thứ của xbox đều được mang lên windows hết.

Còn PS với Sony thì PS là sản phẩm sống còn của Sony ở mảng đồ tiêu dùng công nghệ cao

Nên xbox cũng chả phải nhọc lòng làm gì, cứ tà tà đớp lợi nhuận và tích hợp dọc với các service có sẵn, trong khi PS phải quắn đít lên làm đủ trò để giữ vị thế.
kylanbac91, 10/9/20 lúc 23:15 #41.

UltraSmash Chỉ huy sứ đồng tri

Tham gia ngày: 22/7/16 Bài viết: 2,535 kylanbac91 nói: ↑ Sony với MS mục tiêu khác nhau, với MS thì xbox nó chỉ là một platform để kéo dài windows, thế nên giờ rất nhiều thứ của xbox đều được mang lên windows hết.
Còn PS với Sony thì PS là sản phẩm sống còn của Sony ở mảng đồ tiêu dùng công nghệ cao.
Nên xbox cũng chả phải nhọc lòng làm gì, cứ tà tà đớp lợi nhuận và tích hợp dọc với các service có sẵn, trong khi PS phải quắn đít lên làm đủ trò để giữ vị thế.
doanh thu mảng ps so với mảng khác thế nào nhỉ.
UltraSmash, 10/9/20 lúc 23:24 #42.
< Trước 1 2 3 Tweet. Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày Được gửi bởi thành viên: Mới hơn ngày: Search this thread only. Search this forum only. Giao diện vB 3.x - Fixed. Lên&nbspđầu&nbsptrang.