Destiny Phạm36 phút Bình luận: 1 Chào mọi người

Máy tínhMáy tính Mac, macOS Chào mọi người, mình là dân lập trình muốn chuyển qua macbook dùng mà chưa biết lên chọn dòng.
Destiny Phạm36 phút Bình luận: 1 Chào mọi người, mình là dân lập trình muốn chuyển qua macbook dùng mà chưa biết lên chọn dòng 2017 ram 16G hay dòng 2020 bản base.
Cảm ơn mọi người macoshỏi đáp 1 Bình luận kynguyen1332ĐẠI BÀNG 26 phút 2017 dùng bị lỗi cho nên lập trình không nên sài,sài cũng được 2015,2019,2020 ram 16gb là được Vsmart#vsmart Smartwatch#smartwatch 322 bài đăng.